Dantumadiel gaat aan de slag met achterstanden en organisatorische ontwikkeling

3 maanden geleden gepubliceerd

Sinds 1 januari van dit jaar is Dantumadiel weer een zelfstandige organisatie met eigen personeel, na een eerdere samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân. Ondanks dat veel zaken goed verlopen, worden ze geconfronteerd met overgedragen achterstanden die ze op korte termijn willen aanpakken. Wethouder Rommy Kempenaar benadrukt het belang van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties, die momenteel onder druk staat.

Wegwerken van achterstanden

In 2023 ontstonden langere wachttijden voor Wmo-aanvragen en ook bij vergunningverlening, archivering en juridische handhaving zijn niet alle aanvragen op tijd afgehandeld. Deze achterstanden werden pas duidelijk nadat werkzaamheden in december werden overgedragen van Noardeast-Fryslân naar Dantumadiel. Wethouder Kempenaar stelt dat het wegwerken van deze achterstanden en het creëren van stabiliteit op de werkvloer de hoogste prioriteit heeft. Het college vraagt de raad om mee te werken aan een oplossing, zowel om de huidige achterstanden weg te werken als om toekomstige problemen te voorkomen.

Doorontwikkeling van de organisatie en medewerkers

Eind vorig jaar zocht Dantumadiel 60 nieuwe collega’s voor de nieuwe organisatie. Dankzij een succesvolle wervingscampagne zijn vrijwel alle functies ingevuld. Er zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling, opleiding en bijscholing van de medewerkers om zo snel mogelijk een goed draaiende organisatie te realiseren. Dantumadiel streeft ernaar een lerende organisatie te zijn die bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van al het personeel. Daarom wordt er binnen de organisatie ook een jongerennetwerk opgezet, bedoeld om jonge medewerkers kansen te bieden voor ontwikkeling en groei door middel van trainingen en workshops. Het college zal de raad voorstellen doen voor de opleidingen en het opzetten van het jongerennetwerk.

De voorstellen zullen worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 26 maart.