Visserij Ontwikkel Plan vastgelegd: investering van 80 miljoen in vijf visserijregio's

2 maanden geleden gepubliceerd

Het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) is definitief vastgelegd. Hiermee wordt een totale investering van 80 miljoen euro in vijf visserijregio’s gerealiseerd. Naast deze investering wordt er ook cofinanciering geboden door de betrokken partijen in de regio’s. Naar verwachting kunnen de regio’s vanaf het najaar 2024 aan de slag met de uitvoering van het ontwikkelplan.

Transitie van de visserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde vorig jaar 30 miljoen euro beschikbaar voor de visserijsector. Dit geld is bedoeld ter ondersteuning van de transitie van de visserij en moet ten goede komen van het vis gerelateerd bedrijfsleven en gemeenschappen die geraakt worden door de ingrijpende veranderingen in de Noordzeevisserij.

Visserij Ontwikkel Plan

Het VOP bevat concrete initiatieven vanuit de sector en beschrijft hoe de financiële middelen daarvoor ingezet kunnen worden. Elk van de vijf regio’s heeft een eigen deelplan met specifieke ambities en kansrijke perspectieven. Tevens worden er twee bovenregionale deelplannen ontwikkeld voor vernieuwing in visserij-onderwijs en de beleving van de Nederlandse visserijcultuur.

Regio Noord-Nederland

In de regio Noord-Nederland, bestaande uit Gemeente Harlingen, Gemeente Noardeast-Fryslân, Gemeente Het Hogeland, Provincie Groningen en Provincie Fryslân, ligt de bestuurlijke regie bij Gemeente Het Hogeland. Het Noord-Nederlandse Visserij Ontwikkel Plan richt zich op drie speerpunten: innovatie en ontwikkeling visclusters, beleving hedendaagse visserij en verzilveren en verbinden visserij-erfgoed.

Vervolg

De komende maanden worden de afspraken in het VOP geformaliseerd en zal het Ministerie de rijksgelden via de regionale partners beschikbaar stellen voor de uitvoering van de projecten.

Over het Bestuurlijk Platform Visserij

Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten en 6 provincies waarbinnen de Nederlandse visserijgemeenschappen, met daaraan verbonden visclusters van bedrijvigheid, zijn geconcentreerd. De voorzitter van BPV is gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland.