Gemeenten in gesprek met inwoners over veiligheid buitengebied

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Op 2 april 2024 organiseerden de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân een rondgang door het buitengebied als onderdeel van het project Veilig Buitengebied. Het doel van deze bijeenkomst was om bewoners bewust te maken van mogelijke criminele activiteiten op het platteland.

Bewustwording van criminaliteit

Burgemeester Klaas Agricola benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van alert blijven op ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Volgens hem proberen criminele organisaties vaak gebruik te maken van leegstaande schuren in het buitengebied om illegale activiteiten zoals hennepkwekerijen of drugslabs op te zetten. De gevolgen voor de verhuurder van dergelijke schuren kunnen ernstig zijn.

Signalen van illegale activiteiten

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslab of hennepkwekerij. Enkele van deze signalen zijn een specifieke chemische geur, onbekende voertuigen op het erf, laden en lossen dicht bij de schuur, grote delen van schuren en loodsen die zijn afgeplakt en voornamelijk activiteit in de avond of nacht.

Project Veilig Buitengebied

Het project Veilig Buitengebied is in 2021 gestart door de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. In dit project werken verschillende partijen samen, waaronder de politie, de brandweer, het Platform Veilig Ondernemen en land- en tuinbouworganisaties. Het project richt zich op thema’s als diefstal, inbraak en ondermijning, maar ook op het onderhoud van de openbare ruimte.

Meldingen zijn essentieel

Om een leefbaar buitengebied te behouden en (drugs)criminaliteit te bestrijden, is de hulp van de inwoners van groot belang. Herken je bepaalde signalen of ben je benaderd door mogelijke criminelen, dan kun je dit anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of bij de gemeente of politie.