Ereburgerschap voor vertrekkende burgemeester Heerenveen

8 maanden geleden gepubliceerd

Bij zijn laatste raadsvergadering op donderdagavond 28 september, werd Tjeerd van der Zwan, de vertrekkende burgemeester, benoemd tot ereburger van de gemeente Heerenveen. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Jelle Zoetendal.

Besluit tijdens vergadering

De gemeenteraad van Heerenveen besloot tijdens deze speciale vergadering om Van der Zwan tot ereburger te benoemen. De raad meent dat Van der Zwan deze eretitel verdient vanwege zijn continuë inzet voor de lokale democratie. Hij stond bekend als een zichtbare en benaderbare burgemeester. Gedurende zijn ambtstermijn kwam er ook meer ruimte voor inbreng vanuit de Heerenveense gemeenschap.

Economische ontwikkeling onder leiding van Van der Zwan

Onder het burgemeesterschap van Van der Zwan heeft Heerenveen zich in de afgelopen 12 jaar op economisch gebied sterk ontwikkeld. Door zijn succesvolle acquisitie hebben grote bedrijven, met name in de zuivel- en logistieke sector, zich graag in de gemeente gevestigd. Heerenveen werd door Van der Zwan bij representatieve activiteiten, in de media en op sociale media voortdurend geprofileerd als ‘n Gouden Plak om te wonen, werken en recreëren.

Afscheid Van der Zwan

Tjeerd van der Zwan was sinds juni 2011 burgemeester van de gemeente Heerenveen. Op dinsdag was er een informeel afscheid voor genodigden. Tijdens de speciale raadsvergadering op donderdagavond 28 september droeg hij de voorzittershamer over aan vicevoorzitter Rolie Tromp en de ambtsketen aan locoburgemeester Jelle Zoetendal. Op maandagavond 2 oktober wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Heerenveen geïnstalleerd door de commissaris van de Koning, de heer drs. A.A.M. Brok.