Fryslân Werkt scoort hoog in landelijke werkgeverstevredenheidsmonitor

3 maanden geleden gepubliceerd

Fryslân Werkt, de arbeidsmarktregio Fryslân, heeft in 2023 een grote sprong gemaakt in de landelijke Werkgeverstevredenheidsmonitor van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. De algemene tevredenheid bij werkgevers steeg vorig jaar van een 6.2 naar een 7.6.

Succesfactoren

Werkgevers waarderen vooral de ondersteuning bij de werving en selectie van personeel. Ook het directe contact met de gemeenten, UWV of sociaal ontwikkelbedrijf wordt als zeer waardevol ervaren. “Hier kunnen we trots op zijn”, zegt Henk Heijink, bestuurder van Fryslân Werkt.

Oproep aan werkgevers

Er zijn echter nog veel werkgevers waar Fryslân Werkt nog niet mee samenwerkt. Heijink roept deze op om contact te zoeken. Fryslân Werkt is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Het WerkgeversServicepunt (WSP) ondersteunt binnen de regio werkgevers bij het vinden van medewerkers en invullen van vacatures.

Dienstverlening WSP

Naast hulp bij het invullen van vacatures, biedt het WSP informatie over de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en ondersteuning voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het WSP kenmerkt zich door korte lijnen, snelle (re)acties en kennis van de sectoren. Er zijn diverse financiële regelingen waarmee het WSP de werkgever kan ondersteunen.

Toekomstige ontwikkelingen

De resultaten van de Werkgeverstevredenheidsmonitor zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarktregio Fryslân. In april 2024 presenteert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een concept wetswijziging voor de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur. Onderdeel hiervan is het nieuw te vormen Regionaal Werkcentrum (RWC), dat het loket voor alle vragen over de arbeidsmarkt zal worden.

Over de Werkgeverstevredenheidsmonitor

Jaarlijks wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de werkgeverstevredenheid over de dienstverlening van de regionale WerkgeversServicePunten (WSP). Het doel is de tevredenheid van werkgevers in kaart te brengen en verbeteren. Het onderzoek van 2023 is uitgevoerd door Ruigrok Onderzoek & Advies. Het volledige rapport is te vinden op de website van Fryslân Werkt.