Geen gaswinning bij Ternaard volgens Staatssecretaris Vijlbrief

2 maanden geleden gepubliceerd

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft bepaald dat de geplande gaswinning bij Ternaard voorlopig niet doorgaat. Volgens de staatssecretaris zou de winning te gevaarlijk zijn voor het Waddengebied. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil al jaren aanvangen met de gaswinning bij Ternaard, maar het bedrijf mag eerst nog gegevens aanleveren op basis waarvan Vijlbrief kan besluiten of de winning toch wordt toegestaan.

Reactie van NAM en energiespecialist

De NAM heeft tot nu toe geen expliciete reactie gegeven op het besluit van staatssecretaris Vijlbrief. Ze hebben aangegeven dat het onduidelijk is wat het ministerie van hen vraagt en ze gaan ervan uit dat het langlopende vergunningsproces binnen het wettelijke kader wordt afgerond, op voorwaarde dat de Waddenzee geen nadelige effecten ondervindt.

Energiespecialist Jilles van den Beukel, die in het verleden bij de NAM heeft gewerkt, had niet verwacht dat de staatssecretaris zou besluiten dat er voorlopig geen gas meer gewonnen mag worden. Volgens hem kan de overheid hiermee een behoorlijk bedrag verdienen, ruw geschat 1 of 2 miljard euro.

Belang van Ternaard voor de NAM

Het veld bij Ternaard is van groot belang voor de NAM. Volgens Van den Beukel is de hoeveelheid gas die hier gewonnen kan worden vrij groot, met een mogelijke range van 1 tot 8 miljard kuub. Dit maakt het veld het grootste potentiële gasveld dat de NAM nog niet heeft ontwikkeld. Hij verwacht dat het bedrijf een alternatief voorstel zal doen, bijvoorbeeld met een maximale winning van 2 miljard kuub.

Gevolgen voor de waarde van gaswinning in Friesland

Het besluit van de minister en de motie van de Tweede Kamer om geen nieuwe gaswinning onder het Wad toe te staan, hebben gevolgen voor de waarde van de gaswinning van de NAM in Friesland. Het bedrijfsonderdeel waar onder andere de gaswinning in Friesland onder valt, wordt minder waard. Tegelijkertijd biedt het besluit duidelijkheid over het gasveld bij Ternaard, dat potentieel het meest waardevolle veld van dit bedrijfsonderdeel is.