Heerenveen verlengt onderzoek naar AZC-locatie

8 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B&W van de gemeente Heerenveen heeft besloten meer tijd te nemen voor de analyse en het onderzoek naar een mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC). Dit besluit volgt na een inloopbijeenkomst op 7 september waarbij veel reacties zijn ingebracht over de mogelijke locatie Heerenveen-west.

Inloopbijeenkomst levert veel input

Tijdens de inloopbijeenkomst in Thialf konden inwoners van de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren hun vragen stellen, ideeën delen en zorgen en opvattingen uiten over de mogelijke locatie. De gemeente Heerenveen vond het belangrijk dat inwoners konden meedenken en in gesprek gaan, net zoals inwoners dat op 7 juni konden over de voorgestelde locaties Noordoost, Noordplot en it Feanplantsoen.

Zorgvuldige verwerking van reacties

De reacties van de inloopbijeenkomst op 7 september worden net als de reacties van 7 juni zorgvuldig verwerkt en geanalyseerd. Voor deze verwerking is ook overleg nodig met de gemeente de Fryske Marren. Alle reacties worden samengevat in een overzichtsdocument dat naar de raad gaat en gepubliceerd wordt op de website.

Vervolgtraject

Inwoners van Heerenveen krijgen voor de definitieve besluitvorming nog de mogelijkheid om in te spreken tijdens een commissievergadering Algemene Zaken. De nieuwe data voor inspraak en besluitvorming worden op een later moment bekend gemaakt.