Nijewier krijgt als eerste dorp in Noardeast-Fryslân officieel Fries plaatsnaambord

8 maanden geleden gepubliceerd

Nijewier krijgt op vrijdag 22 september als eerste dorp in de gemeente Noardeast-Fryslân een officieel Fries plaatsnaambord. Hoewel er al enkele borden die aan vervanging toe waren geplaatst zijn, is dit het eerste officiële bord. Wethouder Aant Jelle Soepboer zal het bord in gebruik nemen tijdens een kleine feestelijke bijeenkomst. Dit zal om 10:00 uur aan de Singel in Nijewier plaatsvinden.

Eerder was gepland dit al op 27 juli te doen, maar vanwege slecht weer is dit verplaatst naar 22 september. Wethouder Aant Jelle Soepboer is zeer enthousiast over deze ‘markering’. “De Friese plaatsnamen worden nu echt zichtbaar voor iedereen. Ik hoop dat we hiermee het bewustzijn van onze prachtige taal kunnen vergroten en deze kunnen behouden voor de toekomst. Het is natuurlijk maar een van de stappen, maar wel een belangrijke. Ook in de toekomst zullen we doorgaan met het vergroten van de zichtbaarheid van het Fries. Ook voor bezoekers aan ons gebied kan de zichtbaarheid van het Fries in de openbare ruimte van grote waarde zijn.”

Officiële Friese plaatsnamen

Op 8 juli 2021 stemde de gemeenteraad in met de invoering van Friese plaatsnamen in de gemeente. Een dorp kan maar één officiële naam hebben geregistreerd, waardoor de Nederlandstalige plaatsnaam als officiële naam voor de dorpen is komen te vervallen. Al deze wijzigingen moesten worden doorgevoerd in de officiële systemen van de gemeente. Daarom is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe naam ook te vinden op bijvoorbeeld rijbewijzen en geboorteakten.