Onderzoek naar impact palingvisserij op beschermde vogelsoorten

2 maanden geleden gepubliceerd

De zes provincies rondom het IJsselmeer starten in april met een grootschalig onderzoek naar mogelijke schade aan beschermde vogelsoorten als gevolg van palingvisserij met een hoekwant. Dit is een vistechniek waarbij een lange lijn met honderden haakjes in het water wordt gelegd om paling te vangen.

Potentiële schade aan vogelsoorten

Deze vistechniek kan schadelijk zijn voor beschermde vogelsoorten, zoals de aalscholver en de visdief, die aangetrokken worden door de vissen aan de haken. Deze vogels kunnen hierbij gewond raken of zelfs doodgaan. Het onderzoek moet uitwijzen hoe groot de impact van deze vistechniek op de vogels is. Volgens de vissers aan het IJsselmeer is de schade beperkt, maar dit moet nog worden bevestigd.

Samenwerking tussen overheden, vissers en natuurorganisaties

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de provincies Fryslân, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Alle vissers in het gebied, naar schatting tussen de vijftien en twintig, werken mee aan het onderzoek. Matthijs der Vries, een van de betrokken gedeputeerden, is verheugd over de samenwerking tussen de overheden, vissers en natuurorganisaties.

Toekomstige vrijstelling

De resultaten van het onderzoek, dat ruim 116.000 euro kost en gezamenlijk door de zes betrokken provincies wordt gefinancierd, zullen bepalen of de hoekwantvisserij in de toekomst mogelijk vrijgesteld wordt. Als blijkt dat de vistechniek niet extreem schadelijk is voor de aalscholvers, kan er in de toekomst mogelijk een vrijstelling worden gegeven voor deze activiteit.