Politie onderzoekt conflict op Ameland met betrokkenheid van PowNed journalisten

6 maanden geleden gepubliceerd

De politie voert een onderzoek uit naar een incident op Ameland waarbij mogelijk geweld is gebruikt. Dit conflict betrof onder andere een aantal journalisten van PowNed, die op het eiland waren om verslag te doen van een evenement.

Incident op 5 december

Op 5 december rond 18.00 uur ontving de politie een melding van een conflictsituatie op het eiland, waarbij meerdere mensen betrokken waren. Na aankomst van de politie zijn de groepen uit elkaar gehaald en is er met de betrokkenen gesproken. Er zijn op dit moment afspraken gemaakt voor het doen van een aangifte.

Vervolgens heeft de politie de journalisten naar een andere locatie op het eiland gebracht. Er is nog niemand aangehouden en het onderzoek is nog niet afgerond.

Achtervolging door eilandbewoners

Bij het conflict werden de PowNed-verslaggevers opgewacht door inwoners van het eiland die hen achtervolgden. Dit zorgde voor een onveilige situatie, ook voor andere weggebruikers. Hierover is melding gedaan bij de politie.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft ingegrepen door tussen de partijen te komen, gegevens te noteren en afspraken te maken voor het doen van een aangifte. De verslaggevers zijn vervolgens door de politie naar hun verblijfplaats op het eiland gebracht. Er was die avond en nacht verhoogd toezicht rond hun verblijfplaats.

Belang van persvrijheid

De politie neemt dit onderzoek zeer serieus. Het feit dat journalisten mogelijk hun werk niet konden doen door een conflictsituatie, brengt de persvrijheid in het geding. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe dit conflict is ontstaan, wat eraan vooraf is gegaan en welke rol de verschillende betrokkenen hebben gespeeld.

De politie heeft inmiddels aangiften opgenomen van beide partijen die meegenomen worden in het onderzoek. Het is nog onbekend of er sprake is van letsel of schade.