Training Energieboswachter: Friezen opgeleid tot burgerexperts in natuurinclusieve energietransitie

3 maanden geleden gepubliceerd

De Friese Milieu Federatie (FMF) organiseert de Training Energieboswachter, een initiatief gericht op het beoordelen van de ecologische impact van zon- en windprojecten. De training begint op 10 april 2024 en is gericht op het opleiden van burgerexperts voor natuurinclusieve zon- en windparken.

De impact van de energietransitie

De energietransitie heeft een grote impact op zowel het Friese landschap als de omliggende natuur en biodiversiteit. Met de groeiende energievraag en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal energieprojecten, is het van belang om natuur en landschap vanaf de start van projectontwikkeling mee te nemen. Dit kan leiden tot een positieve impact op de natuur.

Training Energieboswachter

De training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij lokale natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties, burgerinitiatieven, dorpsbelangen en organisaties die zijn aangesloten bij de FMF. Deskundigen van de FMF en gastsprekers zullen de deelnemers voorzien van de nodige tools en informatie om zon- en windprojecten te beoordelen op hun ecologische impact.

De training omvat zeven trainingsavonden, bestaande uit drie verdiepende kennissessies en een praktijkopdracht. Deelnemers zullen tijdens de training veel ecologische kennis opdoen over de meerwaarde die zon- en windparken kunnen bieden. Ook krijgen ze handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren.

Start van de training

De eerste sessie van de Training Energieboswachter vindt plaats op 10 april 2024. De FMF hoopt op 5 juni van dat jaar een nieuwe groep gemotiveerde Energieboswachters te mogen verwelkomen. Deze burgerexperts zullen een actieve bijdrage kunnen leveren aan een natuurinclusieve energietransitie in Fryslân.