Werkgroep richt zich op verduurzaming van monumentale panden in Harlingen

2 maanden geleden gepubliceerd

Een lokale werkgroep in Harlingen, gestart door wethouder Erik de Groot, zet zich in voor de verbetering van de verduurzaming van monumentale panden en panden met een beschermd stadsgezicht. De aanpassingen aan deze panden zijn vaak mogelijk, maar door alle regelgeving is het lastig te overzien wat wel en niet mag. De werkgroep bestaat uit diverse partijen, zoals de Bouwcommissie Vereniging Oud Harlingen, Schakenbos Schilder en glaszetter, Bouwbedrijf Bruinsma, Alynia architecten, Hein Buismanstichting en hûs en hiem.

Acties van de werkgroep

Sinds januari 2024 heeft de werkgroep drie werksessies gehad onder leiding van Weusthuis en Partners. De werkgroep buigt zich over de bredere context van het probleem en kijkt naar mogelijke verbeteringen. De conclusie van de werkgroep is een lijst met aanbevelingen die aan het college van de gemeente Harlingen wordt voorgelegd. Deze lijst bevat praktische oplossingen zoals betere informatie voor bewoners en verbeteringen gericht op beleid om bijvoorbeeld vergunningaanvragen simpeler en overzichtelijker te kunnen indienen.

Behoud van monumentale waarden

Een belangrijk uitgangspunt van de werkgroep is het vinden van een balans tussen de behoefte aan verduurzaming en het behoud van de monumentale waarden van de panden. Wethouder de Groot legt uit: “De monumentale waarden willen we behouden, maar de woning moet ook bewoonbaar zijn. Dat betekent dat ook een monument zo goed mogelijk warm, tochtvrij en energiezuinig moet worden. We hebben ontzettend veel kennis en kunde in de samenleving, die we als gemeente op deze manier graag benutten.”

De werkgroep streeft naar een gezamenlijk doel; goede zorg dragen voor de monumentale binnenstad van Harlingen. Door verschillende partijen samen te brengen met de ambtenaren van de gemeente en hûs en hiem, hoopt de gemeente constructief aan oplossingen te kunnen werken waar iedereen zich in kan vinden.