Wiete Himmelwike start in Heerenveen

8 maanden geleden gepubliceerd

Vandaag is de Wiete Himmelwike van start gegaan in de gemeente Heerenveen. Wethouder Jaap van Veen en de leerlingen van OBS Akkrum gaven het startsein voor dit zwerfafvalproject. Ongeveer 400 leerlingen van acht basisscholen in de regio gaan deze week het water op om zwerfafval op te ruimen.

Zwerfafvalproject

De Wiete Himmelwike is een initiatief van de gemeente Heerenveen om aandacht te vragen voor zwerfafval in en rond het water. De leerlingen van basisscholen in Akkrum, Aldeboarn, Mildam, Skoatterwâld en Heerenveen worden ingezet om het zwerfafval op te ruimen. Wethouder Jaap van Veen laat weten dat het project Schoon Belonen de gemeente al schoner heeft gemaakt, maar dat er ook veel afval op en rond het water te vinden is.

Bewustwording van zwerfafval

Met de Wiete Himmelwike wil de gemeente kinderen betrekken bij het voorkomen van zwerfafval. Tijdens het project gaan de kinderen suppen, magneetvissen en de Omrin-VR-experience beleven. Hierdoor worden ze zich bewust van de gevolgen van zwerfafval.

Schoon water

Op de laatste dag van de Wiete Himmelwike sluit wethouder Gerrie Rozema aan bij de activiteiten. Rozema, die het onderwerp water in portefeuille heeft, benadrukt het belang van schoon water voor planten, dieren en mensen. Door mee te helpen bij de schoonmaakacties zien jongeren hoeveel vuil er in het water ligt en worden ze bewust van de gevolgen van watervervuiling.

Schoon Belonen Heerenveen

Naast de Wiete Himmelwike doen veel basisscholen in de gemeente Heerenveen ook mee aan het zwerfafvalproject Schoon Belonen Heerenveen. Bij dit project adopteren scholen een schoonmaakgebied in de gemeente en organiseren ze maandelijks een opruimactie. Dit helpt de kinderen na te denken over zwerfafval.